Welkom

BN project Papua

Als gemeente geven we jaarlijks veel geld aan verschillende goede doelen. Met een van die doelen zijn we vorig jaar een intensievere samenwerking aangegaan: zes diaconale collecten waren bestemd voor het Bijzondere Noden project om de gezondheidszorg op Papua te ondersteunen. In november heeft dhr. Drost een groet namens onze gemeente overgebracht aan de medewerkers van het project op Papua, die dankbaar zijn voor de hulp en het wederzijds gebed.

Aanvullende gegevens