Liturgie

morgendienst (bediening heilig Avondmaal) middagdienst (dankzegging op het HA)
Votum en groet
Psalm 63: 1
Lezing van de wet
Gezang 1: 9
Schriftlezing Jesaja 66: 1–6
Gebed
Collecten*

Psalm 72: 2, 6
Prediking
Psalm 76: 1
Formulier om het heilig Avondmaal te houden
Bediening heilig Avondmaal
Psalm 89 (verschillende verzen)
Dankgebed
Zegen
Votum en groet
Psalm 68: 2
Geloofsbelijdenis met Apostolische geloofsbelijdenis
Psalm 116: 1
Schriftlezing
Jesaja 60
Gebed
Collecten*
Lofzang van Zacharias: 2, 4
Prediking
Psalm 59: 10
Prediking (2e deel)

Dankgebed
Psalm 117
Zegen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

* De collecten zijn voor diaconie, kerk en onderhoud eigen gebouwen.

De liedteksten zijn te vinden op Psalmboek, de complete teksten van de 12 Enige gezangen op Online Bijbel.
U bent, jij bent ook van harte welkom in de diensten. Wilt u iets weten, of heeft u iets nodig, vraag het aan de koster.
 

Collecte

Tijdens de kerkdiensten wordt gecollecteerd voor kerkelijke en diaconale doelen. De collectezakken en de collectebus voor de zending staan in de hal van de kerk. U kunt uw bijdrage ook overmaken aan kerk en diaconie op de onderstaande bankrekeningen.

Kerk: NL09 RABO 0335 6315 33 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Leiderdorp
Diaconie: NL03 RABO 0335 6318 35 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

In de omschrijving van de bankopdracht kunt u een speciaal doel meegeven. Bijvoorbeeld: 'onderhoud gebouwen' bij een betaling aan de kerk of 'dovenzorg' bij een betaling aan de diaconie. Ook bijdragen voor de kosten van de online uitzending zijn hartelijk welkom.