Liturgie

morgendienst middagdienst

Votum en groet
Psalm 99: 2
Lezing van de wet
Gz Tien geboden: 9
Schriftlezing Daniël 3: 13–28
Gebed

Collecten*
Psalm 7: 1, 4
Prediking
Psalm 12: 1, 7
Prediking (vervolg)
Dankgebed
Psalm 66: 5, 10

Zegen

Votum en groet
Psalm 135: 1, 3
Geloofsbelijdenis met Apostolische geloofsbelijdenis
Psalm 150: 1
Schriftlezing Handelingen 1: 1–14

Gebed
Collecten*
Psalm 47: 1, 3
Prediking n.a.v. Heidelberger Catechismus, zondag 18
Psalm 110: 1, 7
Prediking (vervolg)
Dankgebed
Psalm 24: 4, 5
Zegen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* De collecten zijn vandaag voor diaconie, kerk en Bijzondere Noden: Vervolgde kerk.
De liedteksten zijn te vinden op Psalmboek. De complete teksten van de 12 Enige gezangen op Online Bijbel.

Collecte

Tijdens de kerkdiensten wordt gecollecteerd voor kerkelijke en diaconale doelen. De maatregelen om de corona-pandemie te bestrijden bemoeilijken deze inzameling sterk. U kunt uw bijdrage daarom ook overmaken aan kerk en diaconie op de onderstaande bankrekeningen.

Kerk: NL09 RABO 0335 6315 33 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Leiderdorp
Diaconie: NL03 RABO 0335 6318 35 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

In de omschrijving van de bankopdracht kunt u een speciaal doel meegeven. Bijvoorbeeld: Groot onderhoud.

Ook bijdragen voor de kosten van de online uitzending zijn hartelijk welkom.