Liturgie

Eenieder is van harte uitgenodigd in deze diensten.

morgendienst (1e Pinksterdag) middagdienst
Votum en groet
Psalm 118: 12
Lezing van de wet
Gezang 1 (Tien geboden): 9
Schriftlezing Handelingen 2: 1–18
Gebed

Collecten*
Psalm 67: 1, 2
Prediking
Psalm 99: 5, 8
Prediking (2e deel)
Dankgebed
Psalm 117
Zegen
Votum en groet
Psalm 105: 3, 24
Geloofsbelijdenis met Apostolische geloofsbelijdenis
Psalm 100: 4
Schriftlezing Handelingen 2: 17–41
Gebed
Collecten*
Psalm 25: 4, 6
Prediking
Gezang 5 (Gebed des Heeren): 3, 9 
Prediking (2e deel)
Dankgebed
Psalm 44: 2
Zegen

morgendienst (2e Pinksterdag)
 
Votum en groet
Psalm 119: 1
NGB, artikel 28
Psalm 146: 3
Schriftlezing 1 Timotheüs 6: 3–16
Gebed

Collecten*
Psalm 84: 3, 6
Prediking
Psalm 121: 1
Geloofsbelijdenis lidmaten (vragen Voetius)
Psalm 17: 4
Dankgebed
Psalm 93: 1, 4
Zegen
 

 

 

 

 

  

 

 

* De collecten op de Eerste Pinksterdag zijn voor diaconie, kerk en zending. Op de Tweede Pinksterdag voor diaconie en kerk.

De tekst van de psalmen en gezangen zijn te vinden op Liturgie.nuPsalmboek of Online Bijbel.
Wilt u voor het volgen van de dienst weten? Heeft u een Bijbel nodig? Vraag het aan de koster.

Collecte

Tijdens de kerkdiensten wordt gecollecteerd voor kerkelijke en diaconale doelen. De collectezakken en de collectebus voor de zending staan in de hal van de kerk. U kunt uw bijdrage ook overmaken aan kerk en diaconie op de onderstaande bankrekeningen.

Kerk: NL09 RABO 0335 6315 33 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Leiderdorp
Diaconie: NL03 RABO 0335 6318 35 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

In de omschrijving van de bankopdracht kunt u een speciaal doel meegeven. Bijvoorbeeld: 'onderhoud gebouwen' bij een betaling aan de kerk of 'dovenzorg' bij een betaling aan de diaconie. Ook bijdragen voor de kosten van de online uitzending zijn hartelijk welkom.