Onze gemeente is ongeveer 150 jaar oud. Ze is opgericht ('geïnstitueerd') in ongeveer 1852.

In Hebreeen 13: 7 en 8 lezen we: Gedenkt uw voorgangers, die u het Woord Gods gesproken hebben; en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.  Daarom houden wij onze voorgangers in ere: niet omdat het heilige mensen waren, maar omdat in hun leven de trouw van Christus is gebleken.

Lange tijd heeft onze gemeente een kerkgebouw aan de Nieuwe Rijn in de binnenstad van Leiden gehad. Alleen de groene toegangsdeuren herinneren nog aan dit gebouw. Het is te vinden naast het vroegere 'Veerhuis'.

Sinds 1988 kerken we aan de Hoofdstraat in Leiderdorp. Dit kerkgebouw was oorspronkelijk van de Gereformeerde Kerk van Leiderdorp.

De geschiedenis van het huidige Van Leeuwen-orgel gaat terug tot 1901. In het tijdschrift Kerk en Muziek (mei 2020) verscheen een artikel over de geschiedenis van het orgel. Dit artikel is hier met toestemming van de VOGG overgenomen.