Nieuws

De collectebonnen kunnen vóór de onderstaande data per bankafschrift besteld worden. De vuistregel: vòòr de eerste donderdag van de maand uw betaling op de bankrekening.

  • 6 juni
  • 4 juli
  • 1 augustus (onder voorbehoud van vakantie)
  • 5 september
  • 3 oktober
  • 7 november
  • Let op! maandag 2 december

De eerstvolgende zondag na deze data is de uitgifte van de bonnen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking in dezen.
De bankrekeningen van kerk en diaconie vindt u hier onder het kopje Meeluisteren.

Regelmatig is er vakantiebijbelclub voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Via deze pagina vind je meer informatie. 

In het Reformatorisch dagblad verscheen een artikel over ons kerkgebouw met enkele mooie foto's.

U kunt het artikel teruglezen op RD.nl.

Het kerkhistorisch boek ‘Gereformeerde aan de Nieuwe Rijn’ vormt de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Leiden – en wat eraan voorafging en is geschreven door ir. M. Houtman.

Hieronder vindt u enkele fotoseries van de werkzaamheden, die afgelopen zomer zijn uitgevoerd. Met ons historische kerkgebouw staan we regelmatig voor hoge onderhoudskosten. Giften kunt u overmaken op NL09 RABO 0335 6315 33 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Leiderdorp o.v.v. Groot Onderhoud.